HAMAG BICRO zajmovi za ruralni razvoj

kvacica

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potpisala je Sporazum o financiranju provedbe financijskih instrumenata s Ministarstvom poljoprivrede povodom predstavljanja novog oblika financiranja za poljoprivrednike u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

kvacica

Radi se o novom obliku financijske podrške za poljoprivredni, prerađivački i šumarski sektor. Korisnicima će biti dostupni ne samo povoljniji krediti već i jamstva za nova ulaganja po znatno povoljnijim uvjetima od onih kakve na našem tržištu nudi bankarski sektor. Zajmom za ruralni razvoj HAMAG BICRO-a moguće je financiranje od 1.000 eura do 50.000 eura, uz rok otplate do 10 godina u koji može biti uključen poček od dvije godine.

kvacica

Kroz zajam se može financirati do 100% ulaganja u projektu.

poljoprivreda

Prijave se zaprimaju do 31.12.2020. godine.

 1. Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj kamate od 0,5 % do 1,0 %
 2. Mali zajmovi za sektor mljekarstva kamate 0,1 %

Zajmove za ruralni razvoj mogu koristiti mikro, mala i srednja poduzeća, druge pravne osobe te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

Korisnicima će na ovaj način biti omogućen brži i lakši pristup financiranju po vrlo povoljnim uvjetima te će im se omogućiti financiranje nekih troškova koji nisu prihvatljivi kao trošak prilikom dodjele bespovratnih sredstava.
Inicijativa za pokretanje financijskih instrumenata rezultat je uočenog otežanog pristupa financiranju za poljoprivredni, prerađivački i šumarski sektor. Primijećene su poteškoće s nedostatnim instrumentima osiguranja, visokim kamatnim stopama, nedostatkom vlastitog učešća u investicijama, nedovoljnog pristupa mikro kreditima te nedostatkom komercijalnih kredita za šumarski sektor.

Neprihvatljive aktivnosti za financiranje:

 • Ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda, budući da se isto financira iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina;
 • Ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju, jer se isto financira iz Nacionalnog pčelarskog programa;
 • Ulaganje u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima kapaciteta većeg od potreba poljoprivrednog gospodarstva
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe iz biomase ako ne koriste minimalno 50% toplinske energije
 • Trošak kupovine zemljišta veći od 10% ukupne investicije
 • Financiranje PDV-a (ako je povrativ)
 • Refinanciranje postojećih obveza
 • Podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO
 • Investicije koje služe u osobne svrhe;
 • Izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja krajnji primatelj
 • Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • Kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/20146 (dalje u tekstu: GBER) te Međunarodnim računovodstvenim standardom 247
 • Kupnja osobnih vozila
 • Kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
 • Djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora

Financijski instrument Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

Dodatna pitanja ili pomoć

kvacica

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU i ostalih projekata, izradi investicijskih studija, poslovnih planova slobodno nam se obratite

na službeni mail: info@zagorje-savjetovanje.hr , ili nas nazovite na telefon 095 353 7687.