poduzetnistvo

kvacica

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Prijave se zaprimaju do 31.12.2020. godine.

kvacica

Zajmom HAMAG BICRO-a moguće je financiranje od 1.000 eura do 50.000 eura, uz rok otplate do 10 godina u koji može biti uključen poček od dvije godine. Kroz zajam se može financirati do 100% ulaganja u projektu. Kamatna stopa iznosi od 0,5% do 1,5%.

kvacica

Zajmom HAMAG BICRO-a moguće je financiranje obrtnih sredstava u iznosu od 1.000 eura do 25.000 eura, uz rok otplate do 3 godine u koji može biti uključen poček od 6 mjeseci. Kamatna stopa iznosi od 1.5-3.5%. Kamatna stopa ovisi o indeksu razvijenosti županije.

Kroz ulaganje se može financirati:

 1. Osnovna sredstva kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu
 2. Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Zajmove mogu tražiti mikro, mali i srednji poduzetnici te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt, ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Financijski instrument nije namijenjen za:

Aktivnosti:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO;
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • kupnja osobnih vozila
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje

Djelatnosti:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Kako do ESIF zajmova

kvacica

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU i ostalih projekata, izradi investicijskih studija, poslovnih planova slobodno nam se obratite

na službeni mail: info@zagorje-savjetovanje.hr , ili nas nazovite na telefon 095 353 7687.