TKO SMO ?

ZAGORJE savjetovanje d.o.o. bavi se vođenjem cjelokupne projektne dokumentacije za fondove Europske unije, a uz to izrađuje poslovne planove i investicijske studije. Usluge provodimo na cijelom području Republike Hrvatske. Specijalizirani smo za savjetovanje u području iskorištavanja sredstava iz EU fondova i nacionalnih programa, jačanje poslovne konkurentnosti te jačanje organizacija civilnog društva.

Naša je misija povećati efikasnost i produktivnost poslovanja poduzećima i javnim tijelima pronalaženjem najpovoljnijeg načina sufinanciranja njihovih poslovnih ideja. Imamo brojne suradnike te pokrivamo gotovo sva područja iz EU fondova. Tijekom pisanja projektnog prijedloga i same provedbe projekata na prvo mjesto stavljamo interes klijenta kojemu je na raspolaganju tim mladih i kreativnih ljudi.

Ciljna skupina

  • Obrti i trgovačka društva
  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredna gospodarstva (Opg, Pg)
  • Obrazovne institucije
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave
  • OCD-i (udruge, zaklade, nevladine organizacije, mreže, fondacije)

Drugačiji od konkurencije

  • Visoka profesionalnost projektnog tima dugogodišnjeg iskustva u područjima ekonomije, poljoprivrede i poduzetništva
  • Partnerski pristup usmjeren dugoročnoj suradnji (praksa pokazuje da mnoga poduzeća ne koriste samo jednom fondove za ostvarenje svojih ciljeva i provedbu projekata)
  • Cjenovni model kojim se rizik dijeli između Vas i nas
  • Izlazak naših konzultanata na teren da se vidi stvarno stanje Vašeg projekta