EU fondovi

Eu fondovi – natječaji, odnosno priprema natječajne dokumentacije je naša specijalnost. Za prijavu na natječaje je potrebno poznavanje brojnih zakona, pravilnika, uredbi i svaki natječaj ima specifične prihvatljive i neprihvatljive troškove. Poduzeća koja nisu specijal izirana za pripremu dokumentacije ne mogu samostalno u kratkom roku kvalitetno pripre miti dokumentaciju. Također, samostalna priprema često dovodi do odbijanja prijave radi administrativnih i tehničkih nedostataka.

EU fondovi

Investicije studije i
poslovni planovi

Izrada investicijskih studija i poslovnih planova je naša glavna djelatnost. Prijava na natječaje za sredstva Europske unije često zahtjeva izradu investicijskih studija i svi kreditiiznad 700.000 kn zahtijevaju izradu investicijske studije. Poslovni planovi su potrebni kao dio dokumentacije prilikom odobravanja kredita do 700.000 kn, garancija ili jamstva od poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a i slično.

Investicije studije i poslovni planovi

Poslovno
savjetovanje

Poslovno savjetovanje (business consulting) je aktivnost pružanja stručnih savjeta i preporuka budućim poduzetnicima, vlasnicima i menadžerima poduzeća od strane eksperta (konzultanta) ili konzultantskog tima, s ciljem rješavanja određenih problema u poduzeću ili unapređenja poslovanja poduzeća. Naš ekspertni tim osigurava konzultantsku podršku za poduzetnike i poduzeća u svim fazama njihovog poslovnog razvoja – kako za početnike u biznisu, tako i za poduzeća koja već posluju na tržištu.

Poslovno savjetovanje

HAMAG BICRO
zajmovi

Poduzetništvo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Poljoprivreda

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potpisala Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potpisala je Sporazum o financiranju provedbe financijskih instrumenata s Ministarstvom poljoprivrede povodom predstavljanja novog oblika financiranja za poljoprivrednike u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

HAMAG BICRO zajmovi